NL | FR

Van half augustus tot half september hebben ongeveer zeventig Waalse vrijwilligers in hun straat de luchtkwaliteit gemeten, en meer bepaald de concentraties stikstofdioxide (NO₂). De mensen die aan deze studie hebben deelgenomen, wonen in een van de zes grootste Waalse steden: Doornik, Bergen, La Louvière, Charleroi, Namen of Luik. Zij wonen in het centrum, in een straat met geregelde passage, of langs een traject met opmerkelijk veel autoverkeer. De metingen duurden een maand waarna het studiebureau Buro Blauw de resultaten analyseerde en de gegevens verstrekte voor 68 meetpunten.

De EU-grenswaarde voor NO₂ is dezelfde als de aanbevolen waarde door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), met name 40 µg/m³ jaargemiddelde concentratie. Voor de interpretatie van de resultaten heeft Greenpeace echter rekening gehouden met de meest recente gezondheidsaanbevelingen die spreken over een negatief en reëel effect van vervuiling op de gezondheid vanaf de drempel van 20 μg/m³.

We stellen vast dat veel plaatsen in de Waalse steden kampen met luchtvervuiling die boven de meest recente gezondheidsaanbevelingen ligt. Op sommige locaties worden ook de Europese normen overschreden, hoewel de officiële meetpunten dit niet signaleren. Uit onze steekproef blijkt het volgende:
   • 30,9% ademen lucht in van goede of aanvaardbare kwaliteit
   • 60.3% ademen lucht in van matige of slechte kwaliteit
   • 8.8% ademen lucht in van zeer slechte kwaliteit die de wettelijke limiet overschrijdt

Voor meer info, klik hier.

Gemiddelde concentraties NO₂ : 32.37 µg/m³

Ik teken een petitie voor Namen op 11M.be

Gemiddelde concentraties NO₂ : 22.89 µg/m³

Gemiddelde concentraties NO₂ : 37.11 µg/m³

Ik teken een petitie voor Luik op 11M.be

Gemiddelde concentraties NO₂ : 32.00 µg/m³

Ik teken een petitie voor Charleroi op 11M.be

Gemiddelde concentraties NO₂ : 20.05 µg/m³

Gemiddelde concentraties NO₂ : 24.63 µg/m³

Contact


Haachtstesteenweg 159
1030 Schaarbeek

02 274 02 00